funiQ logo

This article is not available in English. This is the Hungarian version of the article.

Monoszló

A település a Káli-medence keleti részén, a Balatontól 6 km-re fekszik.

Túraajánlatok

Kerékpártúrák

A falutól délre emelkedő Hegyes-tű – amelynek megszűnt bányája ma a nemzeti park geológiai bemutatóhelye – a S jelzésen indulva kereshető fel.

Látnivalók

Hegyestű A Káli-medence keleti kapuja nem más, mint egy sok millió éve itt működött vulkán kürtőjében megszilárdult bazaltláva. Északi fele a kőbányászat miatt eltűnt, így láthatóvá váltak a bazaltorgonák. A Hegyestű Geológiai Bemutatóhely minden érdekességet bemutat a környék földrajzáról.

Hegyestű a Balaton felől nézve
Hegyestű a Balaton felől nézve Photo: funiQ

I. és II. világháborús emlékmű 2014-ben állították fel a község központi részén az I. és II. világháborús hősök emlékművét. A mészkőből kifaragott, puskájára támaszkodó katonát ábrázoló szobor kőből rakott talapzaton áll, amelyen elől a II. világháború 14, hátul az I. világháború 10 áldozatának névsora olvasható.

Az eredetileg katolikus, középkori, román stílusban épült templomot a XVIII. század közepén a reformátusok építették fel romjaiból, majd 1829-ben átépítették, máig használják. A szentélyében temették el egykor Monoszlói Ladomér esztergomi érseket.

A református paplak is a XVIII. századból való.

Története

Első írásos említése 1296-ból való Munozlou néven. V. László király a XV. században a Gyulaffyaknak adományozta, de pereskedés és nádori ítélet után a környező földterület kétharmada az itteni kisnemeseké maradt. Ez a birtokmegoszlás a jobbágyfelszabadításig tartott. A falu a török időkben sem néptelenedett el teljesen, adót fizetett a törököknek.