funiQ logo

This article is not available in English. This is the Hungarian version of the article.

Református templom, Csopak

A Csopak-Paloznaki Református Társegyházközség temploma 1800 körül épült késő barokk stílusban, csehsüveg boltszakaszokkal.

Az egykori Kövesd területén álló református templom értékes kincse a XVI. században készült hatkaréjú, reneszánsz díszítményekkel díszített, aranyozott talpas ezüstkehely.

A templom 23 méter magas tornyából az I. világháború idején mind a négy harangot beöntötték, a gyülekezet 1922-ben pótolta azokat.

A délben megszólaló 520 kilós harangot a Budapesti Harangművek öntödéjében készítették.

református templom
református templom
református templom
református templom bejárata