funiQ logo

This article is not available in English. This is the Hungarian version of the article.

Szent Mihály-templom, Lenti

A város főterén találjuk Lenti műemléki védelem alatt álló római katolikus templomát. A mai épület helyén a középkorban egy Szent György tiszteletére felszentelt templom állt, ez azonban valamikor 1669 előtt összeomlott. Ezt követően a Lenti vár bejáratánál fatemplomot emeltek Szent Ferenc tiszteletére. Ezt a templomot mindössze két évtizedig használták, 1688-ban már omlófélben volt, 1690-ben már a miséket sem tudták itt tartani.

Az összeomlott Szent György-templom helyén az Esterházy család támogatásával 1691-ben alapították az új templomot, amely 1698-ra lett készen és még abban az évben fel is szentelték Szent Mihály tiszteletére. Szentélye építésének idején még boltozott, mennyezete deszka volt. 1747-ben átépítették, bővítették, magasították, és boltozatát téglára cserélték.

Szent Mihály-templom
Szent Mihály-templom Photo: MTDMSz/Cartographia ©

1750-ben már az egész templom boltozott volt, ekkorra falazott tornya is elkészült. Egyhajós, egyenes záródású szentélyű, hajójának külső oldalát támpillérekkel erősítették meg.

Szentélyét és a három boltszakaszos hajó első szakaszát értékes freskók díszítik, amiket ifj. Dorfmeister István osztrák nemzetiségű magyar festőművész készített. Ő festette 1807-ben az oltárképet is, amely a templom névadóját Szent Mihályt ábrázolja, amint a Sátánnal harcol Mózes holtteste felett. A templom padjai rokokó, a XVIII. századi szószék copf stílusú.

A templom előtt szoborpark terül el, itt láthatjuk az I. világháború helyi hőseinek állított emlékművet, Szent Flórián 1882-ben felállított egész alakos szobrát, Szent István szobrát, valamint egy Szentháromság-szobrot, amit Schmidt József veszprémi szobrász készített 1755-ben. A templom mögött 1956-os emlékmű áll.